ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2557
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชุมพล ศรีสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1
2นายสุนาจ แก้วสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
3นางสุดใจ แก้วผสมบ้านมะกอกใต้ลาออกจากราชการ 
4นายวินิจ ดำแก้วบ้านโคกวาลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1